កម្មវិធី​ FTB Mobile

FTB Mobile ជាកម្មវិធីធនាគារចល័តថ្មីរបស់ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា។​អាចដំណើរការ នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS។ អតិថិជនអាចទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈ កម្មវិធី FTB Mobile នៅពេលណាក៏បាន និងនៅកន្លែងណាក៏បាន។

លក្ខណៈពិសេសរបស់យើង

បើកគណនីថ្មី

បើកគណនីដំបូងជាមួយ FTB លើកម្មវិធី​ FTB Mobile គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

ទូទាត់​ដោយ​មិន​ប្រើ​សាច់ប្រាក់

ធ្វើការទូទាត់តាមរយ:ការស្កេន QR កូដ​​ដោយមិនចាំបាច់ប្រើសាច់ប្រាក់។
KHQR
QR Scan Cross Border
Visa (Coming Soon)

ទូទាត់វិក្កយបត្រ

ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកភ្លើង​​ និងផ្សេងៗទៀតដោយផ្ទាល់និងភ្លាមៗ​នៅលើ​ FTB Mobile តាមរយ:មុខងារ​ “ទូទាត់វិក្កយបត្រ”

ផ្ញើប្រាក់ក្នុង​ និងទៅក្រៅប្រទេស

ផ្ញើប្រាក់ទៅធនាគារក្នុងស្រុក​និងជុំវិញពិភពលោកតាមរយ: FTB Mobile ដោយ​មិន​ចាំបាច់​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ធនាគារ​ឡើយ​។