គណនីមានកាលកំណត់

ជាមួយ​គណនី​ប្រភេទ​នេះ យើង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំពោះ​ការ​វិនិយោគ​របស់​លោកអ្នក​ដោយ​ផ្តល់ អត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​មានលក្ខណៈ​ប្រកួត​ប្រជែង​នៅ​ពេល​ដល់​កាលកំណត់។​ នេះ​ជា​ជម្រើស​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់ការ​ប្រើប្រាស់​ទុន​ទំនេរ ដែលអាច​រក​ចំណូល​បន្ថែម​ជូនលោក​អ្នក។

គ្មាន​អ្វី​ងាយស្រួល​ជាង​នេះ​ទៀត​ទេ! ​លោកអ្នកគ្រាន់តែ​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​យ៉ាងតិច​ $១.០០០,០០​ សម្រាប់​រយៈពេល ១​ ខែ ទៅ​ ១ឆ្នាំ ហើយ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រយៈពេលកំណត់ លោកអ្នក​អាច​ដក​យក​ចំនួន​ទឹកប្រាក់សរុបទាំងប្រាក់ដើម​ដែល​បាន​ផ្ញើ​ បូក ​និង​ចំនួន​ការប្រាក់។

នៅ​ពេល​ដល់​កាល​កំណត់ លោកអ្នក​មាន​ជម្រើស​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត​ដូចជា បន្ត​វិនិយោគ​សម្រាប់​រយៈកាល​ថ្មី និង​បន្ត​រក​ការ​ប្រាក់​បន្ថែម អ្នក​អាច​ដាក់​ប្រាក់​ដែល​បាន​ទទួល​នៅ​ក្នុង​គណនី​ មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​បាន ឬ​អ្នក​អាច​ដក​ប្រាក់​ទំាង​ការ​ទាំង​ដើម ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការងារ​ផ្សេងៗ។ មិន​មាន​ការ​កំណត់​ចំពោះ​ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ឡើងវិញ​ទេ​ ហើយ​លោកអ្នក នឹង​មិន​ព្រួយ​បារម្ភ ដោយ​ដឹង​ថា​ប្រាក់​របស់​អ្នក​ស្ថិត​នៅ​កន្លែង​ដ៏​មា​ន​សុវត្ថិភាព និង​កំពុង​បន្ត​ បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល​ជូន​អ្នក​រាល់​ថ្ងៃ។

ដំណើរ​ការ​ចុះឈ្មោះ និង​ទូទាត់​មានលក្ខណៈ​សាមញ្ញ និង​រហ័ស ហើយ​ផ្នែក​សេវា​អតិថិជន​ដែល ពោរពេញទៅ​ដោយ​បទពិសោធន៍​របស់​យើង​ខ្ញុំរង់ចាំ​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា និង​បម្រើ​អ្នក​ជានិច្ច។​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​របស់​យើង ឬ​ទូរស័ព្ទ​មក​កាន់​លេខ ០២៣​ ៨៦២​ ១១១។

អត្រា​ការ​ ប្រាក់

Type of Deposit US$ -AC (p.a) KHR (Riel) -AC (p.a)
1 Month 1.00% 2.00%
3 Months 2.25% 3.50%
6 Months 3.75% 4.25%
12 Months 4.50% 6.00%

 

* ​ប្រភេទ​ប្រាក់​បញ្ញើ ជា​ដុល្លារ​អាមេរិក ​និង​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំឆ្នាំ ឬ​ជា​ប្រាក់រៀល និង​ការប្រាក់​ប្រចាំឆ្នាំ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ និង​ប្រែប្រួល​ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទីផ្សារ។ សូម​មេត្តា​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​សាខា FTB ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ជាង​គេ​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​ពី​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ចុងក្រោយ។

បញ្ញត្តិ និង​លក្ខខណ្ឌ

  • ចំនួន​ទឹកប្រាក់​អប្បបរមា​សម្រាប់​បើក​គណនី​ដំបូង​គឺ $១០០០,០០​ (ឬ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ស្មើគ្នា​ជាមួយ​ នឹង​ប្រាក់​រៀល)។
  • ការ​ប្រាក់​នឹង​បង្គរ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ តែ​នឹង​បើក​សរុប​ជូន​នៅ​កាល​វសាន​ដែល​បាន​ព្រមព្រៀង​ (១, ៣, ៦​ ,១២​ខែ)
  • ការ​ប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​នឹង​ត្រូវ​ជាប់​កាតព្វកិច្ច​ពន្ធ​កាត់​ទុក
  • នៅ​ពេល​បើក​គណនី​សន្សំ​អ្នក​ត្រូវ​បង្ហាញ​ឯកសារ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ លក្ខនិ្តក​ក្រុមហ៊ុន​ និង/​ឬ​ឯកសារ​ផ្សេងទៀត​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​ ក្រុមហ៊ុន/​អង្គភាព​របស់​អ្នក​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម  និង​ធ្វើ​ប្រតិការ​ស្របច្បាប់ និង​ផ្ដល់​គំរូ​ហត្ថលេខា​ ដែល​នឹង​មាន​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​គណនី ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ដល់​សាច់ប្រាក់​របស់​អ្នក។
  • តារាង​អត្រា ​និង​កម្រៃ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គណនី​សន្សំ​មាន​នៅ​ក្នុង​វុិបសាយ​នេះ​ក្នុង​ទំព័រ “អត្រា​ និង​កម្រៃ”