គណនីសន្សំ

ជម្រើសដ៏ប្រសើរ

បើលោក​អ្នក​ចង់​ប្រើប្រាស់​គណនី​សន្សំ​ជា​ប្រចាំ ហើយ​ទទួល​បាន​ការ​ប្រាក់​ពី​សមតុល្យ​ក្នុង​គណនី​​របស់លោក​អ្នក​នេះ​គឺ​ជា​ប្រភេទ​គណនី​ដ៏​សមស្រប​មួយសម្រាប់លោក​អ្នក​។​ លោកអ្នក​អាច​បើក​ជា​គណនីរួម ឬគណនី​ឯកត្តជន​ជា​ប្រាក់​រៀល។

អត្រាការ​ប្រាក់​សម្រាប់​គណនី​សន្សំ (​ទទួល​បាន​០,៧៥% ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​សម្រាប់​គណនី​ប្រាក់​ដុល្លារ និង​ ១,៥% ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​សម្រាប់​គណនី​​ប្រាក់​រៀល) ការប្រាក់​បង្គរ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងដំណើរការប្រតិបត្តិការ គឺមានលក្ខណៈងាយស្រួល និងរហ័ស ហើយផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំគឺពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ ដែលរង់ចាំផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ និងបម្រើលោកអ្នកជានិច្ច។ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណា​មួយ​របស់​យើង ឬ​ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ​មក​កាន់​លេខ​ ០២៣​​​ ៨៦២ ១១១។

 

លក្ខខណ្ឌ
  • ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​អប្បបរមា​សម្រាប់​បើក​គណនី​ដំបូង​គឺ $៥០,០០ (ឬ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​សមមូលជា​ប្រាក់​រៀល)។

សូមមើល “កម្រៃនិងសេវាកម្ម” សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។