កម្ចីទិញផ្ទះ

ការពិពណ៌នា៖ ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះរបស់យើងអាចធ្វើឱ្យក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត
រយះពេលផ្តល់ឥណទាន៖ រហូតដល់ ២០ឆ្នាំ
អត្រា​ការ​ប្រាក់៖ អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
រូបិយប័ណ្ណ៖ ជម្រើសគណនីជា ប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ
ទំហំឥណទាន៖ ផ្តល់ជូនចាប់ពី ៤០.០០០.0០០រៀល​ ឡើងទៅ
ទ្រព្យធានា៖ ប្លង់ទន់ ឬប្លង់រឹងនៃផ្ទះដែលទិញនិងស្របតាមគោលការណ៏របស់ធនាគារ FTB

សិទ្ធិទទួលបាន៖

  • នីតិជនជាជនជាតិខ្មែរ
  • អាយុចាប់ពី​ ១៨ដល់ ៦០ឆ្នាំ

ឯកសារយោង៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនដែលចេញដោយអជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច​របស់អ្នកខ្ចី​ និងអ្នកចូលរួមខ្ចី
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • ឯកសារតម្រូវផ្សេងៗទៀតដូចជា កិច្ចសន្យាការងារ កិច្ចសន្យាជួល
  • ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយធនាគារ​ FTB

លក្ខខណ្ឌពិសេស៖

  • មិនតម្រូវអោយទិញសេវាធានារ៉ាប់រង
  • មិនមានសេវាទាក់ទងនឹងឯកសារផ្លូវច្បាប់
  • មិនមានការពិន័យចំពោះការសងប្រាក់ដើមទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែកមុនកាលកំណត់