ឥណទានសម្រាប់ទិញរថយន្ត


ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃ តាមរយៈឥណទានសម្រាប់ទិញរថយន្តរបស់ FTB

លក្ខណៈពិសេស

សម្រាប់រថយន្តថ្មី សម្រាប់រថយន្តប្រើរួច
ទំហំកម្ចី ចាប់ពី $១០.០០០ រហូតដល់ $១៥០.០០០ ចាប់ពី $១០.០០០ រហូតដល់ $១០០.០០០
អត្រាការប្រាក់ ចាប់ពី ៩,៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ ចាប់ពី ១០,៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ
រយៈពេលកម្ចី រហូតដល់ ៦ឆ្នាំ រហូតដល់ ៤ឆ្នាំ
ទំហំកម្ចីអតិបរិមា រហូតដល់ ៧០% នៃតម្លៃយានយន្ត រហូតដល់ ៥០% នៃតម្លៃយានយន្ត

ប្រភេទរថយន្ត​ ៖ រថយន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬសម្រាប់អាជីវកម្ម
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៖ ១% នៃកម្ចីសរុប (អប្បបរមា ១០០ ដុល្លារអាមេរិក)
ការសងរំលស់ ៖ បង់រំលស់ប្រចាំខែ
ទ្រព្យបញ្ចាំ ៖ ប័ណ្ណសម្គាល់រថយន្ត ឬ អចលនទ្រព្យ ឬ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

សិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់អ្នកខ្ចី និងអ្នកចូលរួមខ្ចី

 • នីតិជនជាជនជាតិខ្មែរ
 • អ្នកខ្ចីតម្រូវឲ្យមានពីរនាក់ឡើងទៅ
 • អាយុចាប់ពី១៨ ដល់ ៦០ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជាទីកន្លែងដែលមានវត្តមានសាខាធនាគារ FTB
 • អ្នកខ្ចី និងអ្នកចូលរួមខ្ចីត្រូវមានប្រភពចំណូលដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន

ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកខ្ចី និងអ្នកចូលរួមខ្ចី
ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកខ្ចី និងអ្នកចូលរួមខ្ចីអាចជា ប្តីប្រពន្ធ ឪពុកម្តាយ បងប្អូនបង្កើត ឬ កូន

ឯកសារតម្រូវ

 • បំពេញឯកសារស្នើសុំ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • ប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព
 • ឯកសារប្រាក់ចំណូល
 • កិច្ចសន្យាទិញលក់
 • ក្រដាស់ពន្ធនាំចូលយានយន្ត (ប្រសិនបើមាន)
 • ឯកសារបញ្ជារទិញ (ប្រសិនបើមាន)
 • តម្រូវអោយមានធានារ៉ាប់រង រួមទាំងសំណងទៅតតិយភាគី

របៀបស្នើសុំ

 • សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ
 • • ទូរស័ព្ទ២៤ម៉ោង៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៦២ ១១១
  • អុីម៉ែល៖ customercare@ftbbank.com

 • សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាFTB ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ។ ស្វែងរកសាខារបស់FTB សូមចុច ទីនេះ ។