សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន

សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតសំរាប់ក្រុមហ៊ុន (iBanking) របស់ធនាគារ FTB ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវលទ្ធភាពចូលទៅកាន់គណនី គ្រប់​គ្រង និងធ្វើប្រតិបត្តិការ គណនីរបស់លោកអ្នកតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតប្រកប​ដោយសុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួល។ ការចូលទៅកាន់ និងការធ្វើប្រតិបត្តិការពីគណនីរបស់លោកអ្នកអាចប្រព្រឹត្ត​ទៅបានស្ទើរ គ្រប់ទីកន្លែងពេញ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងែ ទោះជាលោកអ្នកនៅគេហដ្ឋាន កន្លែងធ្វើការ ចេញទៅក្រៅប្រទេស ឬនៅតាមទីកំសាន្តលំហែកាយ ឲ្យតែឧប​ករណ៍ របស់លោកអ្នកមានតំណភ្ជាប់អុីនធឺណិត។​​ ជាមួយសេវាធនាគារតាមអុីនធឹណិត ប្រតិបត្តិការនិមួយៗត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ចាប់​ពី​ចំ​ណុចចាប់ផ្តើម រហូតដល់ទីបញ្ចប់​ដោយយន្តការកំណត់ និងចែងចែកការទទួលខុសត្រូវ និងសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាង​ច្បាស់លាស់។

អត្ថប្រយោជន៏

 • លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការពីកន្លែងណាក៏បាន ដោយមិនចាំបាច់ទៅបញ្ជរធនាគារ លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើប្រតិបត្តិការ​នៅផ្ទះ ឬក៏សូម្បីតែលោកអ្នកស្ថិតក្នុងកំឡុងពេលឈប់សម្រាកក៏ដោយ។
 • លោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅពេលណាក៏បានដោយពុំចាំបាច់គោរពតាមកាលវិភាគការងាររបស់ធនាគារ ឬបារម្ភពីថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍ ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកទូទៅឡើយ ពីព្រោះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គណនីរបស់លោកអ្ន​កបាន ២៤ម៉ោង​ក្នុង ​១ថ្ងៃ និង ៧​ ថ្ងៃ​ក្នុង​ ១​​​សប្ដាហ៍។​
 • អាចប្រើឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជា ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រលើតុ ឬលើភ្លៅ ឬ Tablets ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតសំរាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការជាដើម ឲ្យតែមានតំណភ្ជាប់អុីនធឺណិត។
 • មានសេវាធនាគារជាច្រើនអាចធ្វើបានតាមអុីនធឺណិត ដូចជា ទូទាត់វិក្កយបត្រ ផ្ទេរប្រាក់ និងពិនិត្យមើល​ ឬទាញយករបាយការណ៍ ឬសាវតារប្រតិបត្តិ្ក​ការ។
 • រាល់ប្រតិបត្តិការអាចធ្វើបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗដែរ​ ដោយពុំចាំបាច់ដាក់ស្នើលិខិតស្នាមផ្សេង​ៗ ហើយព័ត៌​មានអំពីគណនីទៀតសោត ក៏មានសុក្រិតភាពដោយសារតែគ្រប់របៀបបែបបទសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 • ងាយស្រួល ចំណេញពេលវេលា កាត់បន្ថយចំណាយច្រើនយ៉ាង និងរីករាយជាមួយនឹងកម្រៃសេវាអនុគ្រោះ។
 • មិនគិតថ្លៃសេវាចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់។
 • មានសុវត្ថិភាព ការពារដោយបច្ចេកវិទ្យា OTP Hard Token និង Soft Token ពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ ។
 • ធនាគារផ្តល់សេវាគាំពារអតិថិជន ២៤ម៉ោងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជន​ អតិថិជនអាច​ទំនាក់ទំនងមកកាន់មណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនតាមរយៈ អុីមែល ទូរស័ព្ទ ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលធនាគារ​បានជំរាបជូន​ដើម្បីរាយការណ៍ និងទទួលការកិច្ចគាំពារលើបញ្ហាដែលបានជួបប្រទះ។

មុខងារសំខាន់ៗ

 • ពិនិត្យ និងទាញយកសាវតារប្រតិបត្តិការ​។
 • កំណត់ទំហំសាច់ប្រាក់ប្រតិបត្តិការនិមួយៗ
 • ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។
 • ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទៀតរបស់លោកអ្នក ផ្ទេរទៅធនាគារក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុកទៀតផង។
 • ទូទាត់វិក្កយបត្រ (មានដូចជា សេវាអុីនធឺណិត ទឹកភ្លើង ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប​ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុង វីសាកាស់កាត។
 • កំណត់កាលវិភាគធ្វើប្រតិបត្តិការ (បញ្ជាទូទាត់) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 • កំណត់សិទិ្ធអ្នកប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងគណនី​​ ទៅតាមការបែកចែងរបស់ក្រុមហ៊ុន។

របៀបសុំចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់

ដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងប្រើសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន អ្នកត្រូវ៖

 • មានគណនីចរន្ត គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ឬគណនីសន្សំ
 • បំពេញ «ទំរង់បែបបទសម្រាប់ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអុីនធឺណិតជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន»
 • ដាក់ស្នើ «ទំរង់បែបបទសម្រាប់ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអុីនធឺណិតជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន» ដែលបានបំពេញនៅ​សាខា FTB ដែលជិតបំផុត។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ FTB ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៨៦២ ១១១ សំរាប់ការណែនាំបន្ថែម។