គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៏

គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៏

សហការជាមួយធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ក្រោមគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៏ ធនាគារ FTB ចូលរួមផ្តល់ការគាំទ្រដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យទេសចរណ៍៏ឲ្យទទួលបានកម្ចីងាយស្រួល និងមិនគិតកម្រៃសេវា។

  • កម្ចីរហូតដល់ ៤០០.០០០ដុល្លារ
  • អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ៦,៥%ក្នុងមួយឆ្នាំ
  • មិនគិតកម្រៃសេវា

របៀបស្នើសុំ

  • សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ
  • ​​ ​​​• ទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង +៨៥៥ ២៣ ៨៦២ ១១១
    • អ៊ីម៉ែល customercare@ftbbank.com

  • សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខា FTB ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។ ស្វែងរកសាខារបស់ FTB សូមចុចទីនេះ