ទទួលបានរង្វាន់កាន់តែច្រើន រាល់ការចំណាយចាប់ពី២០ដុល្លារឡើងទៅនៅលើ Khmum Mobile ដោយគ្រាន់តែទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB

ទទួលបានរង្វាន់កាន់តែច្រើន រាល់ការចំណាយចាប់ពី២០ដុល្លារឡើងទៅនៅលើ Khmum Mobile ដោយគ្រាន់តែទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB
  • ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ
  • ទទួលបានប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញ ៥ដុល្លារ ទៅក្នុងគណនី Khmum Wallet
  • ជែលលាងដៃមួយដបមានតម្លៃ ២ដុល្លារ

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា រហូតដល់ម្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB តែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទនិងទូទាត់ជាមួយ Visa កាតនៅលើគេហទំព័រ Khmum eShop Mobile Application
  • ការផ្តល់ជូន ៥ដុល្លារ នឹងចូលគណនី Khmum Wallet សម្រាប់ការកម៉្មងលើកក្រោយ
  • ការផ្តល់ជូនមានចំនួនកំណត់ ឬមកមុនទទួលបានមុន
  • ក្រុមហ៊ុន Visa និង Khmum eShop សូមរក្សាសិទ្ធិលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ឬផ្លាស់ប្តូរ លុប ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
  • រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ Khmum eShop នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ