ទទួលបានលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ $3 ពេលទូទាត់ជាមួយ FTB Visa Card នៅលើគេហទំព័រ Aeon Mall

ទទួលបានលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ $3 ពេលទូទាត់ជាមួយ FTB Visa Card នៅលើគេហទំព័រ Aeon Mall

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ឬរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុក

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB តែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះអនុវត្តចំពោះអតិថិជនដែល save Visa កាតជាជម្រើសអទិភាពនិងធ្វើការទូទាត់ជាលើកដំបូងជាមួយ Visa កាតនៅលើគេហទំព័រ www.aeononlineshopping.com
  • អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិនឹងទទួលបានលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃតាមរយ:ការជូនដំណឹងតាមសារ SMS ក្នុងរយ:ពេល៧ថ្ងៃ
  • លេខកូដបញ្ចុះតម្លៃអាចប្រើលើការទិញលើកក្រោយជាមួយ Visa កាតក្នុងតម្លៃអប្បបរមា២០ដុល្លារសម្រាប់ការបញ្ជាទិញម្តងនៅគេហទំព័រ www.aeononlineshopping.com
  • លេខកូដនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
  • ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់អ្នកមកមុនទទួលបានមុន
  • ក្រុមហ៊ុន Visa និង Aeon សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន