ទទួលបានE-Voucher $2 ពេលទូទាត់ជាមួយ FTB Visa Card នៅលើគេហទំព័ររោងភាពយន្ត Legend

ទទួលបានE-Voucher $2 ពេលទូទាត់ជាមួយ FTB Visa Card នៅលើគេហទំព័ររោងភាពយន្ត Legend

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ឬរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុក

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB តែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះអនុវត្តចំពោះតែការទូទាត់ជាមួយ Visa Card ចាប់ពី៧ដុល្លារឡើងទៅនៅគេហទំព័រ www.legend.com.khឬតាមរយ:កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់រោងភាពយន្ត Legend
  • កាតមួយអាចប្តូរយកបាន e-Voucher តែម្តងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កម្មវិធីនេះ
  • អតិថិជននឹងទទួលបាន e-Voucher តាមរយ:អ៊ីម៉ែលដែលបានផ្តល់ក្នុងរយ:ពេល៤៨ម៉ោង
  • e-Voucher នេះអាចប្រើបានសម្រាប់ការចំណាយលើកក្រោយនៅរោងភាពយន្ត Legend ជាមួយការទូទាត់តាមរយ:ក្នុងតម្លៃអប្បបរមា៨ដុល្លារ និងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
  • ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់អ្នកមកមុនទទួលបានមុន
  • ក្រុមហ៊ុន Visa និង Legend សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

របៀបប្រើសម្រាប់ការទិញលើកក្រោយ
ជំហានទី១៖ អតិថិជននឹងទទួលបានអ៊ីម៉ែលដែលមានបាកូដប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ និងលេខកូដប័ណ្ណសាច់ប្រាក់១៦ខ្ទង់ (អ៊ីម៉ែលនេះគឺជាអ៊ីម៉ែលដែលលោកអ្នកប្រ់នៅពេលចុះឈ្មោះគណនីនៅលើគេហទំព័រ www.legend.com.kh ឬតាមរយ:កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់រោងភាពយន្ត Legend)
ជំហានទី២៖ អតិថិជនស្កេនបាកូដក្នុងអ៊ីម៉ែលឬចុចបញ្ចូលលេខកូដប័ណ្ណសាច់ប្រាក់១៦ខ្ទង់ទៅក្នុង “ Redeem Voucher“
និងដាក់ Visa កាតជាជម្រើសអាទិភាពមុនពេល check out។