រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់ប័ណ្ណពណ៌មាស បញ្ចុះតម្លៃ ៦% សម្រាប់ប័ណ្ណផ្សេងៗ

រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់ប័ណ្ណពណ៌មាស បញ្ចុះតម្លៃ ៦% សម្រាប់ប័ណ្ណផ្សេងៗ

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!
សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
  • សូមបង្ហាញប័ណ្ណFTBជូនបុគ្គលិក Life T International Co., Ltd ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើសតែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្តល់ជូនរង្វាន់ កម្មវិធីសមាជិកភាព និងមុខទំនិញដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ជាពិសេសណាមួយ) ។
  • ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចរបស់ធនាគារFTB និង Life T International Co., Ltd គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការ ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និង Life T International Co., Ltd រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ទីតាំងដែលចូលរួម
ក្រុមហ៊ុន Life T International Co., Ltd អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ ៣៣៣ ផ្លូវលេខ៣៧១ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ (ទល់មុខខ្លោងទ្វារជីបម៉ុងលេន ផ្លូវ៣៧១) រាជធានីភ្នំពេញ ។

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ០៩៣ ៧៧៧ ៧៧៦ / ០៧៨ ៦២០ ០០៦ / ០៩៧ ៦៦៦ ៦៩១១
ម៉ោងប្រតិបត្តិការ៖ ចន្ទ ដល់ អាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៨:០០ យប់