រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ១0% លើសេវារៀបចំពិធីការ

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 	១0% លើសេវារៀបចំពិធីការ

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងខ្ញុំដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
  • សូមបង្ហាញប័ណ្ណFTBជូនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្តល់ជូនរង្វាន់ កម្មវិធីសមាជិកភាព និងមុខទំនិញដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ជាពិសេសណាមួយ) ។
  • ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចរបស់ធនាគារFTB និងក្រុមហ៊ុនអាយស៏ គ្រីម ខមម្ញូនីខេសិន ឯ.ក គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការ ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនអាយស៏ គ្រីម ខមម្ញូនីខេសិន ឯ.ក រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ទីតាំងដែលចូលរួម
ក្រុមហ៊ុនអាយស៏ គ្រីម ខមម្ញូនីខេសិន ដែលមានអាសយដ្ឋាន ផ្លូវ៤៥០ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ០៩៧ ៧៧៧ ៩៧៧៧៧
ម៉ោងប្រតិបត្តិការ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង០៨ព្រឹក ដល់ ម៉ោង០៥ល្ងាច