រីករាយជាមួយឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំជាច្រើន រាល់ការទូទាត់តាមរយៈFTB Visa កាត រាល់ការចំណាយ17ដុល្លារ នឹងទទួលបានប័ណ្ណផ្សងសំណាង 1

រីករាយជាមួយឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំជាច្រើន រាល់ការទូទាត់តាមរយៈFTB Visa កាត រាល់ការចំណាយ17ដុល្លារ នឹងទទួលបានប័ណ្ណផ្សងសំណាង 1

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!
សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: រហូតដល់ ថ្ងៃទី១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

 • កម្មវិធីពិសេសនេះ មានសុពលភាពសម្រាប់តែការទូទាត់តាមរយ: FTB Visa កាត នៅផ្សារទំនើប AEON ភ្នំពេញ ផ្សារទំនើប AEON សែនសុខ និង AEON Cambodia Online
 • រាល់ការចំណាយអស់ ១៧ ដុល្លារតាមរយ: FTB Visaកាត នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់ ១ សន្លឹកនៅ Service Counter ជាន់ផ្ទាល់ដី និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំជាច្រើនសម្រាប់ខួប៧ ឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប AEON
 • ការបូកសរុប បញ្ចូលគ្នា នូវវិក្កយបត្រដែលបានចំណាយក្នុងថ្ងៃតែមួយ ហើយដែលមានលេខកាតដូចគ្នា ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់
 • រង្វាន់ធំសម្រាប់ខួប ៧ ឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប AEON រូមមាន៖
 • ម៉ូតូYamaha ១ រង្វាន់
  ទូរទឹកកក Hitachi ៤ រង្វាន់
  ទូរទស្សន៍ Panasonic Smart TV ៤ រង្វាន់
  ទូរស័ព្ទដែ Oppo ២ រង្វាន់
  កង្ហារ Hatari ១៧ រង្វាន់
  ឆ្នាំងអ៊ុត Electrolux ៤ រង្វាន់
  ម៉ាស៊ីនក្រឡុកផ្លែឈើ Panasonic ៤ រង្វាន់
 • ការចាប់រង្វាន់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅផ្សារទំនើប AEON តាមរយ:ការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកនៅថ្ងៃទី១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១
 • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវទាក់ទងមក Aeon Cambodia ដើម្បីទទួលរង្វាន់ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
 • អ្នកឈ្នះនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះ
 • រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬការប្តូរក្រោមទម្រង់ណាផ្សេង
 • ក្រុមហ៊ុន Visa និង ក្រុមហ៊ុន AEON Cambodia Co.,Ltd សូមរក្សាសិទ្ធិលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ឬផ្លាស់ប្តូរ លុប ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
 • រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ Aeon Cambodia Co., Ltd នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ