សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបើកដំណើរការ សាខាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្នភំ្នពេញ


ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជាសូមគោរពជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជានឹងដាក់ឲ្យដំណើរការ សាខាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្នភំ្នពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ ។

ម៉ោងប្រតិបត្តិការ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:០០ នាទីរសៀល
ដែលក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្នភំ្នពេញ ផ្លូវលេខ១១០ (មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី) សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។
លេខទំនាក់ទំនង៖ ០៩៦ ២៧៨ ៥៥៥៦

អតិថិជនទាំងអស់ក៏អាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត (មហាបុត្រ) ធនាគារអនឡាញ និងអេធីអឹម។