ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

The primary function of the position is to work and assist closely with the direct supervisor of
Trade Finance functions.

Main Duties

 • Use SWIFT network to communicate with all correspondent banks
 • Issuing the Documentary Letter of Credit (L/C), Bank Guarantee (BG), Checking and preparing the documents presented by negotiating bank and collecting payment for each L/C.
 • Received the Documentary Letter of credit from the correspondent bank
 • Received the documents preparing and checking for D/P or D/A (Documents against Payment or Documents against Acceptance.
 • On maturity date make the payment for L/C terms and conditions.
 • Promote Customers to use bank services
 • Do other tasks assigned by the manager

Job Requirements

 • At least Bachelor Degree in Banking, Business Administration, Accounting or related field
 • At least 2-year experience in Trade Finance, International Remittance, and SWIFT
 • Knowledge of National Bank’s regulations, international laws, AML, SWIFT system and related
 • A strong desire to work in a team and deal with a challenge
 • Excellent negotiation and internal & external relationship building
 • Strong customer service and result-oriented personality
 • Good organizational skill, time management, and team building
 • English language proficiency
 • Computer literacy in Microsoft Office Word & Excel

Download Job Announcement

បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.