ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកកិច្ចការនីតិកម្ម

The primary function of the position is responsible for monitoring all legal affairs within their organization. They handle both internal and external legal concerns, and are tasked with doing everything in their power to keep their organization out of legal trouble.

Main Duties

 • To monitor a firm’s legal affairs, ensuring that they remain in compliance with all laws and regulations concerning their field.
 • To review all documents, contracts, and changes to the legal landscape and examine how these changes affect the policies of the organization.
 • Provide legal advice on corporate governance and commercial agreement matters.
 • Search for relevant laws and regulations, and compile all documents in order in the library.
 • Assist to Legal Affairs Department Manager to determine legal risk, and draft or assist to review, and give advice on any official contract / agreements
  and other conditions/forms of FTB that submits.
 • Provide recommendation on legal risk reduction related to new products/service introduction and its changing in FTB.
 • Assist/plan in the correction in case of abusing the legal law.
 • Response to regulators for any key information/announcement.
 • Assist to coordinate and record all relevancies of regulators.
 • Perform other related duties as assigned.

Skills/ Experiences

 • Bachelor degree or Master Degree in law or related field.
 • At least 1 year experience in related areas.
 • Knowledge of all applicable laws, rules and regulations.
 • High attention to detail.
 • Ability to prepare complex legal documents.
 • Fluency of English and Khmer in both speaking and writing.
 • Self-motivated and meticulous attention to details.
 • Strong organizational, interpersonal, team player and good negotiation skills.

Download Job Announcement

Legal Officer

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.